Chia sẻ từ người dùng

100% người dùng Ensure cảm nhận sức khỏe được tăng cường sau 90 ngày*

Cô Phạm Thị Kim Hạnh
Cô Phạm Thị Kim Hạnh
53 tuổi - Hà Nội
  "Tôi lớn tuổi rồi, khả năng miễn dịch kém dần, mà cũng không ăn uống được nhiều nữa. Tôi uống Ensure để người vẫn có chất mà không cần phải ăn nhiều."
"Tôi chỉ mong mình khỏe mạnh để còn nuôi con cái ăn học nên người thôi."

Các chia sẻ khác

* Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Ipsos trên 450 người, vào tháng 7/2016

Privacy Policy
Terms of Use