Chia sẻ từ người dùng

100% người dùng Ensure cảm nhận sức khỏe được tăng cường sau 90 ngày*

Cô Vũ Thị Lý
Cô Vũ Thị Lý
60 tuổi - Hà Nội
  "Tôi dùng Ensure được khoảng một năm nay. Tuy tôi uống sữa không đều lắm nhưng lúc dùng thì thấy sức khỏe cải thiện hơn."
"Tôi thích đi lễ, nghe chỗ nào thiêng đều muốn đi, ngặt nỗi thường những chỗ đó thì xa. Tôi mong mình đủ khỏe để đi lễ xa được."

Các chia sẻ khác

* Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Ipsos trên 450 người, vào tháng 7/2016

Privacy Policy
Terms of Use