Chia sẻ từ người dùng

100% người dùng Ensure cảm nhận sức khỏe được tăng cường sau 90 ngày*

Cô Hoàng Thu Hương
Cô Hoàng Thu Hương
50 tuổi - Hà Nội
  "Tôi đã uống Ensure được 6 tháng rồi, từ lúc phát hiện u thận, sức khỏe yếu và người nhà khuyên nên uống sữa để bồi bổ.“
"Sức khỏe cải thiện nhiều chứ, tôi chẳng phàn nàn gì, chỉ mong có đủ tài chính mà uống mãi cho khỏe người thôi."

Các chia sẻ khác

* Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Ipsos trên 450 người, vào tháng 7/2016

Privacy Policy
Terms of Use