Chia sẻ từ người dùng

100% người dùng Ensure cảm nhận sức khỏe được tăng cường sau 90 ngày*

Chú Đỗ Hùng Anh
Chú Đỗ Hùng Anh
51 tuổi - Đà Nẵng
 "Tôi bắt đầu uống Ensure từ cách đây khoảng hơn 2 năm. Sau khi dùng thử thấy có tác dụng và người khỏe hơn thì tiếp tục cho đến bây giờ."

Các chia sẻ khác

* Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Ipsos trên 450 người, vào tháng 7/2016

Privacy Policy
Terms of Use