Chia sẻ từ người dùng

100% người dùng Ensure cảm nhận sức khỏe được tăng cường sau 90 ngày*

Cô Bùi Thị Hòa
Cô Bùi Thị Hòa
Đà Nẵng
  "Tôi bị huyết áp cao, dùng sữa Ensure được 5-6 năm rồi. Tôi thấy tốt, sức khỏe cải thiện nhiều nên vẫn tiếp tục dùng!"

Các chia sẻ khác

* Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Ipsos trên 450 người, vào tháng 7/2016

Privacy Policy
Terms of Use