Chia sẻ từ người dùng

100% người dùng Ensure cảm nhận sức khỏe được tăng cường sau 90 ngày*

Cô Đỗ Thị Mai Mỹ
Cô Đỗ Thị Mai Mỹ
51 tuổi - Đà Nẵng
  "Tôi trước đây hay bị mệt không rõ nguyên nhân nhiều lúc thấy tay chân tê và nhức. Sau khi uống Ensure được khoảng 6 tháng tôi thấy khỏe hơn hẳn, tay chân cũng hầu như không tê nhức nữa."
"Ở tuổi này tôi chỉ mong sức khỏe để tiếp tục làm ra tiền, bồi bổ cho bản thân mình. Tôi rất muốn mở quán ăn, hy vọng là có đủ sức khỏe để thực hiện."

Các chia sẻ khác

* Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Ipsos trên 450 người, vào tháng 7/2016

Privacy Policy
Terms of Use