Chia sẻ từ người dùng

100% người dùng Ensure cảm nhận sức khỏe được tăng cường sau 90 ngày*

Chú Nguyễn Tiến Dũng
Chú Nguyễn Tiến Dũng
51 tuổi - Đà Nẵng
  "Tôi rất thích đi du lịch nhưng nhiều lúc sức khỏe không cho phép. Ensure là con tôi mua tặng rồi rủ bố uống cho khỏe để còn có sức mà đi du lịch. Công nhận nó nói cũng đúng thật."

Các chia sẻ khác

* Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Ipsos trên 450 người, vào tháng 7/2016

Privacy Policy
Terms of Use