Chia sẻ từ người dùng

100% người dùng Ensure cảm nhận sức khỏe được tăng cường sau 90 ngày*

Chú Nguyễn Trường Ấn
Chú Nguyễn Trường Ấn
Ngoài 50 - Đà Nẵng
  "Từ lúc uống Ensure tôi thấy sức khỏe khá hơn trước, sức đề kháng cũng tăng. Tôi muốn sắp tới được đi thăm con ở nước ngoài, tranh thủ du lịch luôn."

Các chia sẻ khác

* Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Ipsos trên 450 người, vào tháng 7/2016

Privacy Policy
Terms of Use