Chia sẻ từ người dùng

100% người dùng Ensure cảm nhận sức khỏe được tăng cường sau 90 ngày*

Chú Lê Chiêm
Chú Lê Chiêm
50 tuổi - Đà Nẵng
"Thể trạng tôi vốn không được khỏe nên cách đây 6 tháng tôi uống Ensure để bồi bổ sức khỏe và tăng cân. Từ lúc uống đến giờ thấy người khỏe lên từ từ."

Các chia sẻ khác

* Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Ipsos trên 450 người, vào tháng 7/2016

Privacy Policy
Terms of Use