Chia sẻ từ người dùng

100% người dùng Ensure cảm nhận sức khỏe được tăng cường sau 90 ngày*

Cô Bùi Thị Kim Thân
Cô Bùi Thị Kim Thân
57 tuổi - Tp. HCM
  "Tôi bắt đầu uống Ensure khoảng vài tháng để bồi bổ sức khỏe vì thấy người không khỏe. Đến nay thấy sức khỏe có cải thiện rồi."

Các chia sẻ khác

* Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Ipsos trên 450 người, vào tháng 7/2016

Privacy Policy
Terms of Use