Chia sẻ từ người dùng

100% người dùng Ensure cảm nhận sức khỏe được tăng cường sau 90 ngày*

Cô Nguyễn Thị Sen
Cô Nguyễn Thị Sen
65 tuổi - TP. HCM
  "Tôi cũng không nhớ mình bắt đầu uống Ensure từ bao giờ vì cũng khá lâu rồi, thấy tốt cho sức khỏe thì cứ tiếp tục dùng thôi. Đến tuổi này tôi cũng không có giấc mơ gì cao sang chỉ mong nhiều nhất là sức khỏe thôi."

Các chia sẻ khác

* Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Ipsos trên 450 người, vào tháng 7/2016

Privacy Policy
Terms of Use