Chia sẻ từ người dùng

100% người dùng Ensure cảm nhận sức khỏe được tăng cường sau 90 ngày*

Cô Đỗ Thị Dung
Cô Đỗ Thị Dung
67 tuổi - TP. HCM
  "Hồi trước tôi có uống Ensure, sau đó dừng một thời gian rồi lại uống lại. Uống sữa là cách bổ sung sức khỏe rất tốt cho tuổi tôi."

Các chia sẻ khác

* Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Ipsos trên 450 người, vào tháng 7/2016

Privacy Policy
Terms of Use