Chia sẻ từ người dùng

100% người dùng Ensure cảm nhận sức khỏe được tăng cường sau 90 ngày*

Cô Đoàn Thị Mót
Cô Đoàn Thị Mót
51 tuổi, TP. HCM
  "Tôi uống sữa Ensure được hơn năm rồi. Sau khi dùng thử thấy sức khỏe cải thiện nhiều nên dùng tiếp đến bây giờ. "

Các chia sẻ khác

* Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Ipsos trên 450 người, vào tháng 7/2016

Privacy Policy
Terms of Use